Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund)

                    

Програмата "Фонд Активни граждани" България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени изцяло от страните донори — Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване на двустранните отношения между страните бенефициенти и страните донори. Целта на "Фонд Активни граждани" е „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. Фондът ще подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права. 

Повече за Фонда може да научите тук: https://www.activecitizensfund.bg/

Стипендиантска програма
В рамките на "Фонд Активни граждани" България функционира компонент за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход, изучаващи здравни специалности (Стипендиантска програма) на обща стойност 600 000 евро.

Целта на Стипендиантската програма е да помогне за сформирането на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени да допринасят за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход. Стипендиантската програма се управлява от фондация „Тръст за социална алтернатива“ и ще продължи 6 години. В рамките този период ще бъдат предоставени 240 годишни стипендии, всяка от които на стойност между 2350 евро и 2650 евро.

Повече за стипендиантската програма може да научите тук: http://med-mentors.eu/bg/