Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм

                     

Общата цел на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 е да допринесе за намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и да укрепи двустранните отношения между държавите донори и държавите бенефициенти посредством финансова помощ по приоритетните сектори. 

Повече за Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 може да научите тук: https://eeagrants.org/

Финансовата помощ, която се предоставя от Финансовия механизъм на ЕИП е в следните приоритетни сектори:

  • Иновации, научни изследвания, образование и конкурентоспособност;
    Социално включване, младежка заетост и намаляване на бедността;
    Околна среда, енергетика, изменението на климата и нисковъглеродна икономика;
  • Култура, гражданско общество, добро управление, основни права и свободи;
  • Правосъдие и вътрешни работи

Финансовият механизъм на ЕИП финансира проект "Първи стъпки за професионално развитие", който се изпълнява от ТСА. Повече за проекта може да научите тук: http://socialachievement.org/bg