Фондация "Отворено общество"

                      

Фондация "Отворено общество" работи за справедливост, демократично управление и права на човека. Работата на Фондация "Отворено общество" Европа се фокусира върху изграждането на Европа, която е по-приобщаваща и по-демократична.

Фондацията подкрепя редица групи в цяла Европа, които насърчават основните политически и лични права и оспорват дискриминацията и злоупотребите.

Повече за Фондация "Отворено общество" може да научите тук: https://www.opensocietyfoundations.org/ 

ТСА изпълнява следните проекти, финансирани от Фондация "Отворено общество":

  • Проект "С грижа от 0 до 3" 
    Повече за проекта може да научите тук: http://socialachievement.org
  • Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност (РЕЙН)
    The Romani Early Years Network е европейска мрежа за застъпничество, която насърчава достъпа до качествено развитие в ранна детска възраст за деца от ромски произход, професионализъм в услугите, насочени към деца в ранна възраст и за повече представители от ромски произход и групите на пътуващите в пазара на труда. Повече за проекта може да научите тук: http://socialachievement.org/