Фондация „Портикус”

                            

Фондация "Портикус" е международната организация, която управлява и развива програми с басоченост към образование, общество, вяра и грижа за хора в неравностойно положение. "Портикус" си сътрудничат с партньори по целия свят за насърчаване на човешкото достойнство, социална справедливост и устойчивост. 

Повече за работата на Фондация "Портикус" може да научите тук: https://www.porticus.com/en/home

Фондация "Портикус" частично финансира изпълнението на проект "С грижа от 0 до 3". Повече за проекта може да научите тук: http://socialachievement.org/bg/kakvo-pravim