Посолство на САЩ в България

                               

С щедрата подкрепа към проекти „Код успех“ и „Бизнес алтернативи“.