Качествено образование за деца от ромски произход

Този проект е насочен към липсата на качествена подготовка по ключови учебни предмети и по-ниските нива на записване и завършване на гимназисти на ромски ученици в 6 училища в област Видин , Програмата предоставя уроци по български език и литература („БЕЛ“) и математика за ученици в 4, 7 и 12 клас, за да им помогнат да се подготвят за матурите. Уроците са за ученици, които не говорят български у дома. Доплнителни са две ученически дейности - училищен регионален вестник и кариерно и академично консултиране за ученици от гимназията.