Кандидат-студентски курсове за младежи от ромски произход за прием в медицински университети в България

Проектът има за цел да подпомогне премахването на бариерите пред достъпа до подготовка и прием на ромски студенти, желаещи да учат Медицина, Дентална медицина и Фармация, като предоставя подготвителни курсове за 15 до 20 млади роми от цялата страна, които желаят да кандидатстват в медицински университети през лятото на 2024 г.

В рамките на тази инициатива кандидатите преминават през внимателен подбор, за да получат възможността да посещават интензивни подготвителни курсове по биология, химия и български език и литература. Обучението е съчетано с текуща оценка на представянето, квалифицирани съвети в отговор на индивидуалните нужди на всеки участник и подкрепа при процеса на кандидатстване и регистрация в университета. По време на този процес се осигурява индивидуален надзор и работа със семействата на учениците за подобряване на мотивацията и намаляване на риска от отпадане. 

Повече от 100 млади роми са посещавали такива подготвителни курсове в миналото и повече от половината от тях са станали студенти по Медицина, Дентална медицина, Фармация. Някои от тях в момента са лекари във водещи български болници, а някои вече са ментори на студенти от ромски произход. Всички те са разпознаваеми сред ромската общност в България, опитът им е отразен в медиите и са посланици на различни инициативи за подобряване на достъпа до здравни услуги за най-уязвимите общности.