Начално образование за по-добро бъдеще

Проектът се занимава с липсата на основни умения по математика и четене на ромските деца в институционални грижи, като предоставя уроци по български език, литература и математика за ученици, за да им помогне да придобият умения по математика и четене, подходящи за тяхната възраст и степен. Проектът ще включи доброволци, които да помогнат за социализацията на учениците.