Попълване на пропуските в обучението по математика в Лятна Старт Академия за ученици от кв. Факултета (София) с учебни материали по JUMP Math

Пандемията COVID-19 непропорционално повлия учениците, които по принцип се сблъскват с различни предизвикателства с училищното си образование, като увеличи пропуските в обучението значително в сравнение с техните връстници. В някои случаи учениците изостават от една до четири учебни години от своите връстници в знанията по математика. Това създава голямо препятствие, което, ако не бъде преодоляно, би могло да повлияе на цялото им училищно образование и в последствие на постиженията им в живота.

Този проект ще предостави възможност на 40 деца в риск от отпадане от образователната система да получат допълнителна подкрепа по една от ключовите учебни дисциплини – математика.  
Екипът на проекта подготвим учителите и ще предоставим учебни ресурси по JUMP Math за “Лятната Старт Академия” за 40 ученици, разпределени в 3 групи по нива според техния напредък и нужда от наваксване на материал и умения. Всяка група ще има по един час математика на ден в продължение на три седмици.  
С JUMP Math те ще изградят увереност, че могат да се справят по математика и да напреднат.  
Окуражавани и напътствани от учителите си, децата ще усетят суперсилата на математиката и в следващата учебна година ще имат какво да разкажат и дори да изненадат съучениците си с иновативни елементи научени в по време на “Лятната Старт Академия”.

Има доказателства, че JUMP Math помага на учениците в България да овладеят математическите концепции с увереност.

През 2016 г. „Институт за прогресивно образование“, Агенция „Маркет линкс“ и „Нов български университет“ проведоха първото сравнително изследване. В изследването участваха над 1700 ученици от 1-4 клас. Резултатите показаха, че учениците по математика с JUMP Math се представят по-добре в математическите компетенции от традиционно обучените ученици.