Проект "Равен шанс" 2014-2015

Проект„Равен шанс“, осигуряваща стипендии на нуждаещи се гимназисти. Чрез тях именно, те могат да покриват транспортните си разходи до училище, както и да закупуват необходимите им учебници.

Студентите се подбират от НПО-партньори въз основа на семейните доходи и обстоятелствата, мотивацията за учене и необходимостта да пътуват до училище извън родния град на учениците.