R.O.L.E.S

Проектът се основава на двугодишния проект, за справяне с липсата на образовани професионалисти, модели за подражание и лидери в ромската общност, като подкрепя обещаващите ромски младежи в да продължат висшето си образование и да започнат кариера в публичния и частния сектор и имат възможност да бъдат пример за подражание.

Два от трите програмни компонента: Лагерите за лидерство за младите роми и образователния информационен център за висше образование попадат в програмата на образователните постижения; третият компонент, Ромската професионална мрежа (RPN) за амбициозни и успешни ромски професионалисти, попада в програмата за семейни икономически успехи. Тази бележка се фокусира върху двата образователни компонента, които имат за цел да увеличат броя на ромите, които получават висше образование, да повишат културата на връщане в общността и да предоставят възможности за доброволци.