Работилница за знание

Този проект е насочен към високите проценти на отпадане и отсъствията на ромските ученици с риск от отпадане в преходни класове (5-7 клас)  в училище в Хасково, като предоставя 1) уроци и обучение за социални умения за намаляване на поведенческите проблеми на учениците и подобряване на посещаемостта и завършването на училище и 2) Конференции за семейни групи за предотвратяване на отпадането на рисковите ученици.