Равен шанс в образованието

С цел увеличаване на посещаемостта на детската градина и участието им в смесени училища, проектът се фокусира върху ромски деца на възраст 3-6 години от обособения ромски квартал Запад в град Ракитово.