Terni Zor (Младежка сила): Подкрепа за ромски младежи за равен достъп до висше образование - 2

Финансирането обхваща подбора на високопотенциални студенти, частни уроци / уроци за приемните изпити и помощ при навигиране в процеса на кандидатстване. За да се осигури успешно завършване, проектът включва и подкрепа за приети студенти / бенефициенти на SSDID.