Terni Zor (Младежка сила): Подкрепа за ромски младежи за равен достъп до висше образование - 3

Този проект се занимава с много ниските нива на записване в университет и завършване на ромски студенти, като избира перспективни висшисти, консултира се с тях при избора им на специалност и кариера, предоставя уроци, които да им помогнат да се подготвят за един изпит за прием в университет и покрива обучението им за първа година на обучение (когато има много ограничени източници на друго финансиране).

Организацията ще работи директно с 65 млади роми за висше образование през двете години, както и ще се консултира с други роми, които имат интерес да посещават университет или вече са записани. Очакваните резултати от програмата са минимум 55 млади роми, записани в университетско образование и успешен модел на платени консултантски услуги.