Уроци за успех

Проектът продължава работата по дейностите в село Войвода. Освен това той ще бъде реализиран в село Селиминово. Преодолявайки високите различия в неграмотността и знанията сред ромите в 5-ти и 8-ми клас, организацията ще предостави 1) уроци по български език и литература, и математика за ученици от 5-ти и 8-ми клас, за да помогнат на студентите да се подготвят за държавни изпити и успешно записване в гимназията, 2) уроци по български език за ученици от 5-8-и клас, които са неграмотни и имат голям дефицит в обучението, и 3) друга подкрепа, включително осигуряване на обяд, когато се провеждат допълнителни часове, състезание по есета и празненства.