Успешни в училище

Проектът се занимава с високия процент на отпадане и отсъствия на ромски ученици, изложени на риск от отпадане в преходни класове (5 - 7 клас) в същото училище, като предоставя 1) уроци и обучение за социални умения за намаляване проблеми в поведението на учениците и подобряват посещаемостта и завършването на училище; 2) Срещи с родителите за предотвратяване на отпадането на рискови студенти; и 3) работа със семейства.