Всеки ученик може да бъде отличник

Този проект цели да привлече европейско финансиране за образование и корпоративно финансиране, за да разшири образователната програма на "Амалипе", за да достигнат до по-голям брой училища. Доказаният модел има за цел да намали броя на отпадналите ученици и да подобри степента на завършване на ученици в многоетнически училища и беше успешно реализиран в близо 200 училища през 2010-2015 г. с финансиране от ABF / TSA. Програмата, която е насочена главно към учениците в I-VІІ клас, намалява отпадането, чрез подобряване на мотивацията на учениците и родителската ангажираност и промяна на отношението на учителите към образованието на ромските ученици.