Проект за подкрепа на ромски педагози

Проект за подкрепа на ромски педагози

Проектът цели да бъдат наети на работа ромски педагози в местни детски градини, като по този начин създава ролеви модели за децата и осигурява възможности за професионално развитие на младежите от ромска общност.

Основната цел е да се преодолее липсата на педагози в детските градини и да се понижи безработицата сред ромите в община Търговище. В програмата са включени шестима ромски младежи, които ще получат финансова подкрепа за придобиване на педагогическо образование. До началото на 2024 година всички ромски младежи ще започнат работа в детските градини, които са партньори по проекта.