Инициатива "Качествено образование за равен старт"

Инициативата “Качествено образование за равен старт“ цели да подкрепи инициирането и развитието на местни практики, основани на Европейската рамка за качество за образование и грижа в ранна детска възраст.  

Европейската рамка за качество съдържа най-актуални теми, свързани с настоящите политики на ЕС в областта на образование и грижи в ранна детска възраст и формулира ясни препоръки по всяка тема. Създадена от Bureau Mutant и International Step by Step Association на базата на научни изследвания и експертен опит, Европейската рамка за качество определя общи стандарти за качеството на образователните услуги в ранната детска възраст, свързани с темите за достъп, персонал, учебна програма, наблюдение и оценка, и управление и финансиране. Обученията на различни експерти по ранно образование и грижа в Европейската рамка за качество цели да създаде условия за само-рефлексия на специалистите относно собствените им постижения и предизвикателства, и да стимулира тяхната мотивация за промяна. 

В рамките на проекта представители на детски градини и неправителствени организации получават подготовка да бъдат обучители по Европейската рамка за качество и предават чрез обучения знанията и опита си на местни образователни институции, които впоследствие работят за синхронизиране на своите практики с основните принципи и насоки на Европейската рамка за качество.

ТСА осъществява инициативата в партньорство с Фондация за децата в риск по света – България. В рамките на проекта като обучители по места са ангажирани представители на Сдружение „Клуб на нестопанските организации – Търговище“, Сдружение „Нов път“ – Хайредин, Сдружение „Знание“ - Ловеч и Фондация „Здраве и социално развитие“. Детските градини, включени в инициативата са ДГ „Снежанка“, Търговище, ДГ „1 юни“, с. Руец, ДГ „Слънчице“, Мездра, ДГ „Детелина“, Мездра. (с обучител Ралица Попова) работи в екип с три детски градини – ДГ „Светулка“, Угърчин, ДГ „Червена шапчица“, Луковит, ДГ „Слънце“, Луковит, ДГ „Тинтява“, София. Обучители по проекта са и двама университетски преподаватели – д-р Даринка Костадинова и доц. Елена Петкова, както и психологът Десислава Лясова, които съдействат за разпространение на информация за Европейската рамка и нейното прилагане сред студентската и академична общност, както и сред експертите от гражданския сектор във Враца, Бургас и Русе.