Превенция чрез ранно образование

Проектът има за цел да подобри готовността за училище на 34 деца на възраст 4-6 години чрез прилагане на метода на Монтесори за преподаване, увеличаване на родителския капацитет за подкрепа на ранното образование и улесняване на достъпа до смесени училища за деца в неравностойно положение от два ромски махала в Добрич.