Проект „Премахни бариерите чрез обществена подкрепа“

В синхрон с целите на Тръст за социална алтернатива за повишаване достъпа и участието в ранно образование, с този проект Сдружение „Свят без граници“ ще продължи усилията по провеждане на застъпничество на национално ниво за премахване на таксите за детските градини, чрез организиране на общността на неправителствения сектор в подкрепа на кампания в социалните мрежи.

Укрепвайки гражданското застъпничество и активизъм в подкрепа на политиките за подобряване достъпа до ранно образование, ранно детско развитие и интеграционните политики, проектът цели да допринесе за изграждането на политическа воля и гражданска подкрепа за по-доброто финансиране на ранното образование, като по този начин бъде даден равен шанс на всяко дете да се развива пълноценно, независимо от етнически произход, доходи на семейството и населено място.