Проект за подкрепа на ромски педагози

Проект за подкрепа на ромски педагози

Проектът цели наемането на работа в местни детски градини на представители от ромска общност, като по този начин създава ролеви модели за малките деца и осигурява възможности за професионално развитие на младежи от общността.

Основната цел е да се преодолее недостигът на педагози в детските градини и да се понижи безработицата сред ромите в община Луковит. В проекта са включени четирима ромски младежи, които ще получат финансова подкрепа за придобиване на педагогическо образование. До началото на 2024 година всички ромски младежи ще започнат работа в детските градини, които са партньори по проекта.