Проект за подкрепа на ромски педагози

Проект за подкрепа на ромски педагози

Проектът има за цел да бъдат наети на работа в местни детски градини представители от ромската общност, като по този начин създава ролеви модели за децата и осигурява възможности за професионално развитие на младежи от общността.

По този начин ще се намали липсата на педагози в детските градини и ще се понижи безработицата сред ромите в община Тунжда. В проекта са включени четирима ромски младежи, които ще получат финансова подкрепа за придобиване на педагогическо образование. До началото на 2024 година всички ромски младежи ще започнат работа в детските градини, които са партньори по проекта.