Учи и играй

Образователна и социална подкрепа за 50 4-годишни ромски деца в столичния квартал „Факултета“, които не са записани в детска градина: създават условия за основна социализация; социални умения; изучаване на основен език (български); педагогическа и психологическа подкрепа на родителите.