Аз също мога

Проектът има за цел да отговори на високото ниво на уволненията, пред които са изправени етнически смесените общности в Русе. Дейностите по проекта имат за цел повишаване на мотивацията и осигуряването на обучение по ключови компетенции и обучение на работата на 10 жени от ромски произход за увеличаване на икономическата им активност и насочване към икономическа самодостатъчност. Има предварително споразумение с частна компания за обучение на 10 ромски жени и наемане на трудов договор поне 8 от тях.