Медици за утре

Предоставяне на стипендии за 11 студенти по медицина и създаване на професионална мрежа.