Подкрепа за по-добро здраве и образование

Проектът цели да включи майка с непроследена бременност, недостатъчни родителски умения за грижа за кърмачета и деца, с ограничен или никакъв достъп до здравни услуги, вкл. педиатри. Целта на проекта е да се подобри здравето и развитието на децата на възраст 0-7 години в целевите региони чрез подобряване на достъпа до здравни грижи, предучилищно образование и подобряване на родителските умения.