Проект "Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще" - София

II САГБАЛ "Шейново" е първата локация (София), къдетп ще се настани екипът на проекта 8 медицински сестри ще бъдат наети от болницата. Офисът на проекта ще бъде разположен на територията на бокницата, в него ще се извършва цялата административа работа от сестрите.