Проект „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“

Фондацията ще се занимава със създаването и управлението на Националното звено, което ще подпомогне прилагането на фаза 1 и фаза 2 от проект "Заедно - здраво бебе - здраво бъдеще" (NFP). 

България е първата страна в Източна Европа, лицензирана да тества модела на проекта „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“, по който се осигуряват изключително важните домашни посещения на млади майки от началните етапи на бременността до навършване на 2 г. на първото им дете. „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ (Nurse Family Partnership – Bulgaria) е проект, насочен към майки до 22-годишна възраст, под 28-ма гестационна седмица от уязвими общности.

По проекта работят сестри и акушерки, които в рамките на между 50 и 64 домашни посещения осигуряват подкрепа, грижа и нови знания на младите родители. „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ е създаден преди повече от 40 години от проф. Дейвид Олдс и е проект с най-много доказателства за ефективност в подкрепа на ранното детско развитие в света.