Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще

                                              

България е първата страна в Източна Европа, лицензирана да тества модела на проекта „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ (Nurse-Family Partnership), по който се осигуряват изключително важни домашни посещения на млади майки от началните етапи на бременността до навършване на 2 г. на децата им.

„Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ (ЗЗБЗБ) е проект, насочен към жени в неравностойно социално-икономическо положение под 22-годишна възраст, които очакват първото си дете и чиято бременност е под 28-ма гестационна седмица.

По проекта работят медицински професионалисти - сестри и акушерки, които в рамките на между 50 и 64 домашни посещения осигуряват подкрепа, грижа и нови знания на младите родители.

Моделът на проекта е създаден преди повече от 40 години от проф. Дейвид Олдс, професор по детски болести и обществено здраве в Университета в Колорадо, САЩ. Това е и програмата с най-много доказателства за ефективност (потвърдени чрез множество рандомизирани контролирани проучвания в световен мащаб) в подкрепа на ранното детско развитие. Програмата се прилага в Австралия, Англия, Канада, Норвегия, САЩ, Северна Ирландия и Шотландия. Във всички тези държави тя е част от здравната система и се осъществява през различни държавни институции - поради осъзнатата нужда и полза от програмата и високата възвръщаемост на инвестицията в първите 1000 дни от живота на всеки човек. Сред доказаните дълготрайни и устойчиви ефекти във всички тези държави са:

 • По-добро пренатално здраве
 • Успешен изход от бременността
 • Намалена детска смъртност
 • По-малък брой травми на децата от инциденти
 • По-малък брой случаи на детско насилие и липса на грижи
 • По-дълъг период до следващата бременност
 • Повишен процент на трудова заетост сред майките
 • По-добра готовност за училище
 • По-малка вероятност за въвличане в криминални дейности
 • Намалено използване на социални помощи

През 2015 г. фондация ТСА закупува лиценза за програмата и след успешното адаптиране и превод на работните материали, през август 2016 г. започва и работата с първите семейства от София – в партньорство с II САГБАЛ "Шейново". От старта на услугата досега са обхванати над 140 семейства в столицата – десетки вече успешно са завършили цикъла от домашни посещения, а на тяхно място се включват нови потребители. Специализираната патронажна грижа се осъществява на територията на целия град, с фокус върху кварталите „Факултета“, „Филиповци“ и „Христо Ботев“ – поради концентрацията на млади майки (под 22 г.) в уязвимо икономическо положение.

През януари 2019 г. обхватът на програмата се разшири успешно от София към втория най-голям град в България – Пловдив. Тази стъпка се осъществи в партньорство с местната УМБАЛ „Свети Георги“. Както в столицата, така и в Пловдив, услугата се предлага на територията на целия град, като по-голямата част от включените семейства са от кварталите „Столипиново“ и „Шекер махала“ (над 40 семейства).

Трите основни цели на проекта

 • Да се раждат по-здрави бебета
 • Да се подобри ранното развитие на децата
 • Да се повиши икономическата независимост на родителите

За да се постигнат тези резултати, семейните сестри подпомагат включените момичета в програмата, не само чрез интензивните посещения, които извършват, но се взимат предвид и техните индивидуални нужди. Допълнителната подкрепа се изразява в покриване на здравни осигуровки, закупуване на лекарства за майките и децата и др.

Към "Заедно-здраво бебе, здраво бъдеще" са създадени консултативни съвети – два местни (в София и Пловдив) и един национален, които заседават регулярно (съответно на всеки 3 и 6 месеца). В съветите участват ключови представители на институции и експерти на местно и национално ниво, ангажирани с майчиното и детското здраве и развитие. Домакини на срещите са дирекция "Здравеопазване" към Столична община, Община Пловдив и Министерството на здравеопазването. Целта на консултативните съвети е да подпомогнат качественото изпълнение на проекта и неговото включване в системата на здравните и социалните услуги на национално ниво.

Освен двете болници - II САГБАЛ „Шейново“ и УМБАЛ „Свети Георги“, партньори на ТСА в изпълнението на проекта на местно ниво са фондация „Здраве и социално развитие“ в София и фондация "Национален алианс за работа с доброволци“ в Пловдив. Те предоставят на екипите от патронажни сестри регулярни консултации с психолог и социален работник – в подкрепа на работата им в домовете на семейства в риск.

Оценка

От друга страна Институт „Отворено общество“ – София работи по външната оценка на проекта, относно приложимостта на модела в България. Проучването се извършва паралелно с предоставянето на услугата, следвайки изискванията за пилотиране на проекта, зададени от лицензодържателя – Университетът в Денвър, Колорадо.

Методологията на оценката представлява комбинация от количествени и качествени инструменти за събиране на информация, които изследват три основни групи – екипите, които предлагат услугата, потребителите й, както и заинтересованите страни на местно и национално ниво.

Изпълнение на проекта

Изпълнението на проекта се ръководи от национален екип и се подкрепя от експертната мрежа за международно разпространение към Университета в Денвър под ръководството на проф. Олдс. На терен услугата се предоставя от високо квалифицирани кадри с медицинско образование – медицински сестри, акушерки и здравни медиатори, като за всички тях е предвидено и голямо по обем и с тематично разнообразие допълнително обучение.

От декември 2019 г. експерт от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) консултира адаптирането на методологията за предоставяне на услугата в България. Това включва преглед на материали и изготвяне на препоръки за допълнителна адаптация, наблюдение на изпълнението на елементите на модела, становище за интегриране на услугата в националната здравна система и не на последно място – изготвяне на предложения за гарантиране качеството на услугата.

Основната цел на ТСА е след приключването на пилотната фаза и последвалата оценка на въздействието, проектът да получи устойчивост и национален обхват, чрез пълно интегриране в българската здравна система.

Как да се включите в програмата

За да се включите в програмата, вие трябва да сте:

 • Жена под 22 години
 • Очакваща първото си дете
 • Под 28-ма седмица от бременността
 • В икономически неравностойно положение (напр. месечен доход под минималната работна заплата за страната)
 • Живуща в гр. София или гр. Пловдив.

За контакт: Иванка Пулева, ръководител проект: ipuleva@tsa-bulgaria.org; тел. 0886 778 313 и Facebook: Nurse Family Partnership Bulgaria

Кампания „Подари приказка“

В периода 6 септември - 15 октомври 2019 г. десетки хора от цялата страна се включиха в благотворителната кампания „Подари приказка“ на ТСА. В рамките на месец и половина бяха събрани над 1500 нови и стари книжки и играчки.

Инициативата беше осъществена в подкрепа на децата и техните майки, включени в проекта „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“. Целта на кампанията беше да събере максимален брой детски книжки и играчки, които да помогнат за езиковите умения и цялостното развитие на деца от 0 до 2 г., родени в бедност или в семейство в риск.

След приключването на кампанията даренията бяха почистени напълно безплатно от три фирми за химическо чистене в гр. София - DISTA - Химическо чистене и пране, JLux Dry Cleaning Sofia и Festa Clean: Luxury Drycleaners.

Книжките и играчките бяха разпределени поравно между всички деца, като бяха взети предвид нуждите и възрастта на всяко от тях.

Два месеца след приключването на кампанията получихме още книжки и играчки, дарени от ученици и учители от Англо-американското училище в София. Трогнати от каузата ни, те събраха голям брой подаръци с надеждата да помогнат на деца, родени в риск да развият пълния си потенциал през игра и четене на приказки.

Предвижда се инициативата да се случва всяка година. Следете сайта на ТСА и фейсбук страниците на „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ и тази на ТСА за повече подробности, относно предстоящите кампании.

Кампания "Пълноценна храна за най-нуждаещите се деца"

Правилното хранене е от съществено значение за здравето на всяка бременна жена, както и за новороденото. Водени от това убеждение, стартирахме благотворителна кампания за набиране на средства, чрез които да подпомогнем с пълноценна храна най-нуждаещите се деца до 2 г. и техните семейства, включени в проекта „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“.

Със събрани дарения от платформата GlobalGiving екипът купи и дари пакети с хранителни продукти от първа необходимост и бебешка храна, съобразени с индивидуалните нужди на всяко едно от семействата в зависимост от етапа на майчинството (бременност, грижа за новородено или за малко дете). В рамките на половин година успяхме да подкрепим семействата 2 пъти.

През октомври 2019 г. подкрепихме 10-те най-уязвими семейства, включени в програмата, а през март 2020 г., в условията на извънредно положение, помогнахме на всички 100 семейства.

Благодарим на всички дарители, подкрепили ни до момента и припознали каузата ни в онлайн платформата за благотворителни инициативи! Ние продължаваме и занапред с кампанията за набиране на средства с цел подпомагане пълноценното хранене на млади майки и техните деца, които живеят в бедност.

Благодарим на всички дарители, подкрепили ни до момента и припознали каузата ни в онлайн платформата за благотворителни инициативи! Ние продължаваме и занапред с кампанията за набиране на средства с цел подпомагане пълноценното хранене на млади майки и техните деца, които живеят в бедност. Всеки може да се включи като направи дарение през GlobalGiving или като се свърже директно с екипа на „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“. Можете да ни пишете и на Фейсбук страницата на проекта или на тази на ТСА, или тук.

Бюлетин на "Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще"

На всеки три месеца издаваме бюлетин, с който информираме за развитието на "Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще". Може да получавате бюлетина и на Вашия имейл адрес, като изпратите "БЮЛЕТИН" на ogeorgieva@tsa-bulgaria.org.

   Брой 1                                         Брой 2                                        Брой 3                                       Брой 4

   Брой 5                                        Брой 6                                        Брой 7  

Как да дарите

                                                   

Тук може да научите повече и да дарите за кампниите, които ТСА провежда, чрез Global Giving платформата: