Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще - Пловдив 2020-2023

Това е 3-годишен проектът в подкрепа на изпълнението на програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ в Пловдив, където патронажните сестри и здравните медиатори ще работят с общо 188 родители и 94 бебета. Семействата получават домашни посещения според основните елементи на модела и специфичните насоки на програмата. Чрез проекта болница „Свети Георги“ продължава да бъде работодател на екипа по програмата в Пловдив и да предоставя административна подкрепа за изпълнението на основните дейности - до 64 домашни посещения от ранна бременност до навършване на 2-годишна възраст на детето за всяка майка в услугата. Екипът на програмата в Пловдив се състои от 4 медицински сестри, 2 здравни медиатори, 1 ръководител екип и административен персонал.