Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще - София 2020-2021

Проектът подпомага изпълнението на програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ в София, където патронажните сестри и здравните медиатори ще работят с общо 234 родители и 117 бебета. Семействата получават домашни посещения според основните елементи на модела и специфичните насоки на програмата. Чрез проекта болница „Шейново“ продължава да бъде работодател на екипа по програмата в София и да предоставя административна подкрепа за изпълнението на основните дейности - до 64 домашни посещения от ранна бременност до навършване на 2-годишна възраст на детето, както и специфична интервенционна подкрепа, ако е необходимо, като лекарства, здравно осигуряване, контрацепция и др. Екипът на програмата в София се състои от 5 медицински сестри, 2 здравни медиатори, 1 ръководител екип и административен персонал.