Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще - София

Проектът осигурява обучения, консултации и супервизия на екипа от семейни сестри и здравни медиатори, работещи в София по програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“. Целта е гарантиране и подобряване на качеството на изпълнението на програмата. Екипът на проекта (гранта) се състои от 1 психолог и 1 социален работник. Дейностите включват двудневно обучение на тема Развитие на малки деца (1-2 г.), свързано с уменията и знанията, необходими на патронажните сестри, за да прилагат модела на програмата. Ръководителите на екипите в София и Пловдив получават ежемесечни психологически супервизии. Екипът в София също така получава регулярни групови консултации от психолог и има възможност, при необходимост, да се допитва до социален работник