Мнения

Директорът на PISA: „Потенциалът на България e в децата в неравностойно положение“ Прочети повече
Пътят към университета може да бъде по-достъпен и по-перспективен – но все още не е Прочети повече
Въздух за всички: Как да се разреши проблемът със замърсяването във „Факултета“ Прочети повече
Защо мръсният въздух е проблем? Прочети повече
Пандемията и аз -история от "Ковид-19 и другия фронт" Прочети повече
Мечта и промяна - история от "Ковид-19 и другия фронт" Прочети повече
Коронавирус и новите измерения на бедността – гласове от Факултета и Столипиново Прочети повече
2020 – когато коронавирусът наруши крехката стабилност в Столипиново Прочети повече

Становища

Становище относно: Проект за изменение и допълнение на Наредба №9 от 2019г. Прочети повече
Становище относно Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030 Прочети повече
Становище относно промените на Законопроекта за предучилищното и училищното образование, изработено от експерти в сферата на образованието Прочети повече
Становищe на ТСА относно Национална стратегия за младежта 2021-2030 Прочети повече
Становище относно проекта на Националната здравна стратегия за периода 2021-2030г. Прочети повече
Становище на ТСА относно Законопроект за предучилищното и училищното образование от 21.11.2014г. Прочети повече
Становище на ТСА за Стратегия за приобщаване и участие на ромите 2021-2030г. Прочети повече
Становище на „Тръст за социална алтернатива“ за Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030) . Прочети повече
Становище към Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване до 2030 г. Прочети повече