6000 недоносени деца в България. Как да намалим цифрата?