90 бременни жени и майки са част от патронажна грижа в Пловдив

Напредъкът на програмата за патронажна грижа “Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще” беше тема на местен консултативен съвет

87 бременни жени и майки с деца до 2-годишна възраст в Пловдив са били включени в програмата за патронажна грижа “Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще” от 2019 г. насам, като 58 от тях са активни ползватели на услугата в момента. Над 1500 пъти специално обучените акушерки и медицински сестри са посетили домовете на младите жени, като по време на пандемията са се срещали през метода телездраве.

Тези резултати бяха отчетени от екипа на “Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще” в рамките на Петия местен консултативен съвет, който се проведе в Пловдив в края на месец май. “Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще” се изпълнява от Фондация „Тръст за социална алтернатива” (ТСА) в гр. София и гр. Пловдив, в партньорство съответно с Втора САГБАЛ „Шейново” и УМБАЛ „Свети Георги”.

В срещата взеха участие представители на местната администрация и екипът от медицински сестри, акушерки и медиатори в Пловдив. “Тези срещи са важни в контекста на продължаването на общата ни мисия - да разпространяваме един от най-успешните световни модели за подобряване на майчиното и детското здраве, като крайната цел е той да се превърне в държавна политика и да стига до всички желаещи”, каза Иванка Пулева от ТСА, ръководител на проекта. Искра Стойкова, директор на програмата Първите 1000 на ТСА представи данни за достъпа до безплатни лекарства лекарствената политика за децата в ранна възраст в България.

България е първата страна в Източна Европа, лицензирана да тества модела на програмата Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще (Nurse Family Partnership), по който се осигурява специализирана патронажна грижа за бременни жени и майки с деца до 2 години. По този модел специално обучени екипи от медицински сестри и акушерки правят домашни посещения на семействата, като оказват морална и физическа подкрепа на жените и децата в този ранен етап от тяхното развитие, отчитайки и важността на пренаталното развитие. В програмата участват семейства в неравностойно икономическо положение и такива с ромски произход. Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще функционира в София от 2016 г., а в Пловдив беше въведена през 2019 г. Ползвателите на услугата в Пловдив за жители на кварталите Столипиново и Шекер.

Основните цели на патронажната грижа са успешен изход от бременността на жените, по-добро детско здраве и развитие и икономическа независимост.

За Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще

Програма „Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ чрез Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Програмата  се осъществява съвместно с Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, Институт „Отворено общество“ София, „Национален алианс за работа с доброволци“ и Фондация „Здраве и социално развитие“.