Експерти направиха задълбочено проучване на жилищните условия на роми в пет общини

Следвайки своите стратегически приоритети за изпробване на иновативни модели, целящи да се прекъсне порочния кръг на бедността сред икономически най-непривилегированите групи и поощряващи икономика, основана на законно притежаване на имущество, Тръст за социална алтернатива (ТСА) проведе задълбочено проучване на законовата рамка и техническата и строителна инфраструктура на жилищните условия на роми в обособени квартали в пет населени места: Кюстендил, Пещера, Дупница, Сандански и Благоевград.

Основна цел на проучването бе да се систематизира информацията, свързана с жилищния статус на местните ромски общности. Също така назначеният екип от експерти успя да идентифицира основни предизвикателства, свързани с урегулирането на територията на обособените квартали, както и да маркира основните стъпки за провеждане на действия за подобряване жилищните условия на местните квартали с подкрепата на местните власти.

ТСА планира да селектира две от петте проучени населени места и да проведе дейности, свързани с урегулиране на териториите, което ще доведе до подобряване условията на живот и благосъстоянието на местните общности.