Кампания за превенция на хипертонията проведоха стипендиантите ни в Дългопол

Продължават усилията на стипендиантите да повишат здравната информираност на общностните си. В шестия по ред малък проект за тази година, София Мартинова („Помощник-фармацевт“ в Медицински колеж към МУ-Варна) и Георги Георгиев ( „Медицина“ в МУ-Варна) проведоха кампания за превенция на хипертонията в град Дългопол.

Кампанията включи измерване на кръвно налягане и предоставяне на насоки за поддържането на нормалните му стойности. Младежите работиха заедно с местните представители на Националната мрежа на здравните медиатори.

Както и при предишните малки проекти, този в Дългопол също стана повод младежите да разкажат за себе си и да напомнят, че се подготвя поколение от млади и и компетентни медицински специалисти  от ромски произход, ангажирани със здравето на общностите си.

Инициативата на участниците в Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, е подкрепена от ТСА в рамките проект Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, изпълняван с подкрепата на Фонд Активни граждани България.

Фонд Активни граждани България се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.