Конкурс за отпускане на стипендии – една седмица до изтичане на крайния срок

                                                                    

Екипът на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ напомня, че крайният срок за подаване на кандидатури в рамките на конкурса за отпускане на стипендии по проекта „Подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ изтича на 27.09.2018 г. в 18:00 ч. Повече информация за условията и начина на кандидатстване ще намерите ТУК.

Желаем успех на всички кандидати!