Квартал "Луковица" вече има водопровод и канализация

На 27 март 2024г. официално открихме система за водопровод и канализация в кв. "Луковица" в град Пещера. 

Достъпът до чиста питейна вода е проблем за над 100 квартала в страната, за които е известно, че в тях живеят бедни и уязвими общности, и има трайни и животозастрашаващи последствия.

Фондация "Тръст за социална алтернатива" в партньорство с Аквамонт ЕООД и Фонд за инвестиции в общността - Пещера изгради цялостна система за водопровод и канализация на най-новата част на кв. Луковица, която ще подобри живота на 65 домакинства, част от които след като вече са закупили своите имоти, започнаха да строят законните си домове. Изградената система ще бъде дарена на община Пещера, която има отговорността за нейното стопанисване чрез общинското си предприятие. Община Пещера поема и анжимента да изгради пътната инфраструктура за местните хора.

Системата за водопровод и канализация е предпоследната фаза от иновативния модел, пилотиран от ТСА, който цели да представи едно от най-ефективните решения на проблем, пренебрегван през последните 80 години, с фокус върху регулацията и подобряването на жилищните условия на  ромски общности. ТСА изпробва модела за регулация в две общини - Пещера и Дупница, като с това успя да подобри живота на най-малко 1221 семейства, част от които вече са собственици на своите законни постройки. Придобиването на собственост е важна стъпка в изграждането на икономически устойчиви семейства, в които растат здрави деца, с потенциал да променят своето бъдеще и да реализират мечтите си.

На събитието присъстваха Нанси Шилър, президент на фондация Америка за България, Сара Перин, изпълнителен директор на Тръст за социална алтернатива, Йордан Младенов, кмет на град Пещера и Васил Филев, председателя на Общинския съвет на община Пещера.