Mеждународна конференция за ранно детско развитие "За благоденствието на всички деца е нужна цяла екосистема за ранно детско развитие"

На 22-24 октомври 2024 година в гр. София ще се проведе международна конференция за ранно детско развитие под наслов „It takes an Early Childhood Ecosystem, for All Young Children to Thrive“ (За благоденствието на всички деца е нужна цяла екосистема за ранно детско развитие), организирана от Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ (International Step by Step Association – ISSA) и Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА). Събитието се реализира в партньорство с Фондация “За нашите деца” и Фондация за децата в риск по света, както и с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, и Столична община.

Надяваме се този уникален по рода си форум да стимулира обмена на идеи между стотици практици, изследователи, и администратори в областта на ранното детско развитие от цял свят. Темата е вдъхновена от старата африканска поговорка „За да отгледаш едно дете, е нужно цяло село“ и цели да насочи вниманието към системната промяна, необходима за изграждането на компетентни и устойчиви системи в ранното детство.

Това е шестнадесетата по ред конференция, организирана от ISSA и първата, която ще се проведе в държава от Балканския полуостров. Конференцията в гр. София ще бъде специална и защото маркира 25 години от първата такава конференция, както и 30-годишния юбилей на ISSA.

Конференцията има международна значимост и очакваме да привлече специалисти от целия свят. Конференцията ще се води изцяло на живо и на английски език без превод.

Локация: гранд Хотел Милениум, гр. София, бул. Витоша 89В

Коя е Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ (ISSA)?

В ISSA членуват повече от 90 организации с идеална цел от почти всички континенти, предимно Европа и Азия. ISSA подкрепя развиването на качествени, равнопоставени и интегрирани услуги за деца, родители и професионалисти. Мрежата си поставя за цел да повиши информираността за важността на ранното детско развитие (РДР) и на инвестирането в квалифициран персонал. ISSA е също и застъпническа общност, бореща се за компетентни системи за РДР за всички деца, и особено за уязвимите деца. Членовете на ISSA от България към днешна дата са Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), Фондация „За нашите деца“, и Фондация за децата в риск по света.

Защо да присъствате? Какво предлага конференцията?

Конференцията е уникална платформа за диалог между водещи световни експерти в областта на ранното детско развитие. Тя дава възможност както да се учите от колегите си, така и да споделите придобитите знания и опит. Заедно ще изследваме значими теми чрез дискусии и интерактивни сесии, и ще споделяме научени уроци и доказани решения, от които ще можете да се възползвате пряко в своята работа.

 • Два дни, изпълнени с богата и разнообразна програма от паралелни презентации и панели, от които свободно да избирате какво да посетите;
 • Възможност за участие в различни семинари в деня преди конференцията;
 • Възможност за посещение в различни образователни и социални услуги в деня след конференцията;
 • Световноизвестни лектори: водещите гласове в областта на ранното детско развитие ще споделят свои новаторски идеи и изследвания;
 • Интерактивно обучение: Ще можете да участвате в семинари, панелни дискусии и интерактивни сесии, предназначени да вдъхновяват и информират;
 • Работа в мрежа: специални формати и подходи, окуражаващи ви да създадете нови партньорства с професионалисти от целия свят;
 • Споделяйте и учете: представете работата си, поучете се от опита на другите и вземете със себе си решения, които могат да променят вашата практика.

Тема 2024: За благоденствието на всички деца е нужна цяла екосистема за ранно детско развитие

В настоящата бурна епоха осигуряването на безопасно, здравословно и радостно детство е от първостепенно значение. Последните години, белязани от пандемията COVID-19, икономическите трудности и конфликтите, подчертаха спешната необходимост от справяне с уязвимостта на обществата, което включва и системите за подкрепа на ранното детско развитие. За да се справят с тези предизвикателства, политиците, експертите, специалистите и донорите трябва да възприемат системен подход към ранното детство. Сътрудничеството между заинтересованите страни е от съществено значение за справяне с преплетените фактори, които влияят върху благосъстоянието на децата, особено в несигурни времена.

На конференцията се разглеждат системните промени, изисквани от настоящите условия; трансформиращите политики и програми; както и стратегиите за справяне с възникващите проблеми. В рамките на три направления, участниците ще обсъдят следното:

Направление 1: Застъпничество за системна промяна

 • Идентифициране на системните промени, необходими за подобряване на преживяното детство, и преодоляване на предизвикателствата
 • Включване на гласовете на децата, семействата и професионалистите в създаването на подходящи решения
 • Представяне на успешни застъпнически усилия и ресурси, вдъхновяващи глобалното приоритизиране на ранното детство

Направление 2: Напредък към системна промяна

 • Подчертаване на местни и национални политики и програми, които повишават качеството на преживяното детство
 • Анализиране на успешни и неуспешни инициативи с цел информиране на ефективни системни промени
 • Търсене на успешни подходи за овластяване на деца, семейства и общности да участват във вземането на решения, засягащи благосъстоянието им
 • Насърчаване на компетентни и подкрепяни професионалисти по ранно детско развитие, които допринасят за системни подобрения

Направление 3: Диалог за системна промяна

 • Разглеждане на съвременните предизвикателства, оказващи влияние върху системите за ранно детско развитие в световен мащаб
 • Интегриране на формирането на политики, изследванията и разработването на практически програми с цел съвместно създаване на навременни решения
 • Учене от съществуващите доказателства и програми за осигуряване на качествено детство за всички малки деца

Как можете да кандидатствате за представяне в рамките на конференцията?

Кандидатствайте да представите Вашия проект, изследване или политика във формат, стимулиращ обмена на идеи с други участници в конференцията! Програмният комитет на конференцията приема абстракти от желаещи да представят работата си на конференцията експерти от 14 март до 22 април 2024 г. Линк към сайта на конференцията, където можете да подадете своя абстракт на английски език, ще намерите в края на този текст.

Финансиране на участието с презентация в конференцията от Фондация „Тръст за социална алтернатива“

ТСА предоставя възможност за покриване на таксата за участие на експерти, чиито абстракти бъдат одобрени от Програмния комитет на конференцията.

Критерии относно избора на тема:

1. Презентацията засяга актуална тема от дневния ред на институциите и/или на гражданското обществото в България, свързана с едно от следните три тематични направления

1.1. Достъп до качествени услуги за ранно учене и грижа;

1.2. Ключови измерения на качественото ранно образование, в т.ч. процесите и взаимодействията; наблюдението, документирането и оценяването; партньорствата със семейства и общности; многообразието вкл. многообразие на работната сила и др.;

1.3. Здравни и социални аспекти на достъпа и пълноценното участие в предучилищното и началното образование.

При избора на презентации за финансиране от страна на ТСА ще се търси подходящ баланс между трите тематични направления.

2. Темата на презентацията има потенциал за принос към промяна на политиките и практиките на системно ниво в България.

3. Темата е фокусирана върху възможностите, интересите и нуждите на децата и семействата от уязвими общности.

Индикативно ТСА очаква да подкрепи участието на до 10 експерти, като се насърчават представяния от партньорски екипи.

Допустими кандидати за финансиране от ТСА за участие с презентация в събитието са представители на организации с нестопанска цел и на детски градини и училища, въз основа на доказана нужда от финансова подкрепа. В случай на презентация от международен екип, екипът следва да включва задължително експерт от България.

Как да кандидатствате за финансова подкрепа?

За да кандидатствате за финансова подкрепа от ТСА, следва едновременно с подаване на абстракт към Програмния комитет на конференцията да изпратите абстракта си и на ТСА на имейл адрес kindergarten240@tsa-bulgaria.org, придружено с мотивация на необходимостта от финансова подкрепа (в свободен текст).

Решението за одобрение на представените предложения се взема от Програмния комитет на Конференцията, като ТСА може да направи преценка за отпускане на финансова помощ за участие на говорители само при условие, че абстрактите им са получили одобрение.

За повече информация

При интерес за партньорство, моля свържете се с нас по електронна поща Kindergarten240@tsa-bulgaria.org или на телефон 0882453281.

Научете повече за конференцията и кандидатствайте да станете говорител тук.

Програмата на конференцията на български език можете да разгледате тук.

За да сте сред първите, които ще получат актуална информацията за конференцията, кликнете тук

Запазете датата и добавете конференцията ISSA 2024 в календара си, като кликнете тук.