Над 160 бременни жени и майки са се възползвали от патронажна грижа в София за последните пет години

На 8 юли в сградата на Дирекция Здравеопазване на Столична община в София се проведе деветият местен консултативен съвет в София към патронажната ни услуга Заедно - здраво бебе - здраво бъдеще. Целта на срещата беше да събере заинтересованите страни по програмата, от които зависи продължаването й в бъдеще - институции, представители на НПО, медицинските сестри в ЗЗБЗБ, здравни медиатори. Бяха отчетени резултатите от програмата в София от началото на провеждането й през 2016 г. и беше представена европейската кампания Първите години, първи приоритет, в която ТСА е партньор.

Над 160 бременни жени и майки с деца до 2-годишна възраст в София са включени в патронажната грижа “Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще” от 2016 г. насам, като 61 от тях са активни ползватели на услугата в момента, а 70 са я завършили успешно. Към месец юни т.г. в София са били родени 146 бебета, като  55 от тях са все още активно включени. 80% от жените се задържат в програмата след започването й, а среданата възраст на зачеване е 16 г., като горната граница за запиване в патронажната грижа е 22-годишна възраст. Над 7000 пъти специално обучените акушерки и медицински сестри са посетили домовете на младите жени, като по време на пандемията са се срещали през метода телездраве,  благодарение на дарените от Столична община таблети за майките.

Данните на екипа ни сочат, че 260 са записалите се жени за програмата в София и в Пловдив до момента, като 73% от тях се задържат в нея. Общо 206 бебета са родени в рамките на патронажната грижа от 2016 г. насам, с близо 8600 посещения по домовете.

Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще

България е първата страна в Източна Европа, лицензирана да тества модела на програмата Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще (Nurse Family Partnership), по който се осигурява специализирана патронажна грижа за бременни жени и майки с деца до 2 години. По този модел специално обучени екипи от медицински сестри и акушерки правят домашни посещения на семействата, като оказват морална и физическа подкрепа на жените и децата в този ранен етап от тяхното развитие, отчитайки и важността на пренаталното развитие. В програмата участват семейства в неравностойно икономическо положение и такива с ромски произход. Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще функционира в София от 2016 г., а в Пловдив беше въведена през 2019 г. Ползвателите на услугата в Пловдив за жители на кварталите Столипиново и Шекер. Основните цели на патронажната грижа са успешен изход от бременността на жените, по-добро детско здраве и развитие и икономическа независимост.

“Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще” се изпълнява от Фондация „Тръст за социална алтернатива” (ТСА) в гр. София и гр. Пловдив, в партньорство съответно с Втора САГБАЛ „Шейново” и УМБАЛ „Свети Георги”.