Над 3 месеца и 300 „телездраве“ срещи с млади майки в патронажната ни услуга

Близо 300 онлайн контакта и медицински консултации по метода „телездраве“ бяха проведени през последните 3 месеца от патронажните сестри на „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ в помощ на младите майки, които са обхванати от услугата в София. Заради условията на работа, наложени от Ковид-19, услугата за уязвими бременни жени и майки на деца до 2 г. трябваше да бъде адаптирана за дистанционни консултации. Това стана възможно благодарение на финансовата подкрепа на Столична община по проект „Патронажната грижа за уязвими майки – дистанционна вместо домашна“.

Около 60 млади жени и техните деца, живеещи в бедност в столични квартали, се възползват в рамките на 2 години и половина от медицинските съвети и грижа от страна на патронажни сестри, работещи в услугата на фондация „Тръст за социална алтернатива“ от 2016 г. насам. Последната една година обаче постави на изпитание провеждането на реални домашни посещения. Решението на предизвикателната ситуация дойде с финансирането по програма „Кризата като възможност“, чрез което семействата получиха таблети с ежемесечен интернет, достатъчен за структурирани и регулярни срещи с техните патронажни сестри.

Екипите на услугата пък получиха възможност да работят по-устойчиво по иновативния за България метод „телездраве“. Научените уроци от този опит ще им помогнат в усилията да предоставят качествена патронажна грижа дори при непредвидими ситуации или трудни условия.

Проект „Патронажната грижа за уязвими майки – дистанционна вместо домашна“ сe финансира от програма „Кризата катовъзможност“ на Столична община, администрирана от Асоциация за развитие на София.