Обучение за млади ромски педагози

Започна тридневното годишно обучение на участниците по проект „Млади ромски педагози“ в гр. Вършец.

В него участват общо 30 участници от Монтана, Козлодуй, Луковит, Ямбол и Пловдив. По време на обучението се обсъжда ефективната комуникация и развиването на лидерски умения, които са съществено важни за изпълнението на проекта. Участниците споделят трудностите, с които се сблъскват. Търсят се решение.

Освен това участниците планират и своите индивидуални планове за професионално развитие и годишните планове за доброволчество.