Официален старт на проект „Готови за училище 2014 – 2015 г.“

Увеличаване на обхвата и посещаемостта в детските градини
ранна интервенция с икономически ползи за обществото
Официален старт на проект „Готови за училище 2014 – 2015 г.“

Фондация „Тръст за социална алтернатива“, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и в сътрудничество със Световната банка, ще даде старт на проект „Готови за училище 2014-2015 г.“ на 30 юни 2014 г. от 11:00 ч. в хотел „Шератон“, зала „Сердика“. Проектът цели да осигури важна за формирането на държавни политики информация относно подходите за увеличаване на обхвата и посещаемостта в детските градини в България, както и да насърчи цялостното включване в ранния образователен процес на деца от семейства в неравностойно положение. Ще бъдат обхванати общо 6000 деца от уязвими общности на възраст между 3 и 5 години. Дейностите ще бъдат осъществени с помощта на 23 неправителствени организации - партньори по проекта, и с институционалната подкрепа на общините и детските градини в 240 населени места в България.

През последните седем години България отбелязва напредък в областта на ранното детско образование. Налице е увеличение на посещаемостта в детските градини от 73% до 83,6%. Въпреки това, само 40% от децата от най-уязвимите общности, особено от ромската общност, посещават детска градина. Смята се, че именно това са децата, за които ранното образование може да има живото-определящ ефект.

 „Стратегически фонд за оценка на въздействието“ (Strategic Impact Evaluation Fund – мулти-донорски доверителен фонд към Световната банка), в сътрудничество с изследователския институт „Лаборатория за борба с бедността“ (Poverty Action Lab) към Масачузецкия технологичен институт, и с подкрепа от фондация „Институт отворено общество“ – София ще извършат оценката на въздействието на проекта чрез рандомизирано контролирано проучване, с помощта на което ще се определи кои подходи по проекта на фондация „Тръст за социална алтернатива“ са най-подходящи за насърчаване на посещаемостта в детските градини и ранното образование като цяло.

Официалното откриване на проекта ще съвпадне с публична лотария, с която ще се разпределят следните програмни интервенции към всяка от участващите уязвими общности (населени места): безплатно образование, безплатно образование и ваучер за храна, или контролна група. В четири от 240-те населени места програмата стартира пилотно през 2013-2014 г. Интервенции ще бъдат предложени на не повече от 25 деца на възраст между 3 и 5 години във всяко населено място, като последните са избрани предварително. Половината от населените места ще участват и в интервенция, включваща работа с родители посредством серия от информационни срещи, на които ще се обсъждат ползите от ранното образование. Целта е да се изпита и оцени всяка от интервенциите, за да се установи кой е най-успешния и икономически ефективен начин за увеличаване записването и редовната посещаемост на децата в детска градина.

Подборът на случаен принцип гарантира, че всяко от участващите населени места има еднакъв шанс да получи някоя от интервенциите по проекта. Сравнявайки участието в детска градина и ранното образование сред общностите, екипът, отговорен за изготвяне на оценка на въздействието, ще може да установи кой от методите е най-успешен. За да гарантира прозрачността на подбора и да спомогне за по-доброто разбиране за дизайна и оценката на въздействието, лотарията ще се проведе в присъствието на нотариус и поканени представители на Министерство на образованието и науката (МОН), Регионалните инспекторати по образованието към МОН, Световната банка, чуждестранни дипломатически мисии, неправителствения сектор, Националното сдружение на общините в Република България и медии.

Доказано е, че участието в ранното образование на бедни деца и такива в неравностойно положение оказва значително и дългосрочно влияние върху техните образователни резултати и начин на живот. Според Нобеловия лауреат и икономист Джеймс Хекман, има и икономическа полза от изравняването на образователните възможности, тъй като непривилегирования човешки потенциал обременява икономиката с работна ръка, която не е подготвена да се конкурира в условията на глобална надпревара. Всъщност, Хекман и други учени твърдят, че всеки долар, инвестиран във висококачествено ранно образование произвежда 7-10% възвращаемост на година.

Може да научите повече за политиките за ранно детско развитие в България тук.