Относно конкурса за стипендии за студенти от ромски произход

                           

Във връзка с конкурса за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности през академичната 2018-2019 г., в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., бихме искали да уведомим кандидатите, че при възникване на въпроси, свързани със съответната кандидатура, включително и по отношение на получената оценка, може да се обърнат за допълнителна информация на електронен адрес:

med_scholarships@tsa-bulgaria.or