Приключиха обученията за учители по проект „Заедно в пъстър свят“

В рамките на три месеца ТСА организира 12 обучения по проект „Заедно в пъстър свят“ на тема как образователната среда и класната стая да станат по-приветливи и включващи за децата, без значение техния етнически произход.

Обученията се проведоха в 7 населени места в страната – Луковит, Севлиево, Търговище, Шумен, Пещера, Пловдив и Средец.

280 души взеха участие, сред които основно учители и родители, но също така и представители и експерти от местните общински администрации и социални институции.

Целта на проекта „Заедно в пъстър свят“ е да бъдат създадени по-справедливи и равнопоставени общества. А по време на самите обучения учителите имат възможността да развият онази чувствителност към многообразието, толерантността и стереотипите чрез практически задачи и упражнения. Участниците споделят лични преживявания, на базата на които надграждат своя опит.

Обучителният проект „Заедно в пъстър свят“ е разработен от Международната асоциация „Стъпка по стъпка“. Идеята е да обучава учителите от детските градини и началните училища да направят образователната среда подкрепяща за децата от всички етноси, както на академично, така и на емоционално ниво.

Благодарим на партньорите ни за реализацията на обученията - Сдружение „Знание“, сдружение „Социален диалог 2001“, Сдружение Клуб на НСО, Център „Амалипе“, „Фонд за превенция на престъпността - ИГА“ и фондация „Академия Нике“.