Проект „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ с потенциал да стане национална програма

Проектът за патронажна грижа „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“, насочена към уязвими бедни семейства и изпълнявана от "Тръста за социална алтернатива", е добра практика с обществено значими резултати, която трябва да намери място в националните политики за майчино и детско здраве. Около това мнение се обединиха участниците в шестото заседание на Националния консултативен съвет по програмата, което се проведе на 11 декември в Министерство на здравеопазването.

Според членовете на съвета – лекари, ръководители на болници, професионални организации и държавни структури от здравната система, тестването на подобни инициативи като тези, в проекта с доказано ефективни резултати за здравето на млади бременни и майки с деца до 2 г., е важно за бъдещето на националните здравни програми. Такава, например, е програмата за майчино и детско здраве, чийто срок приключва догодина и предстои решение за нейното евентуално продължаване.

Консултативният съвет отправи и препоръки – за по-голямо медийно присъствие на услугата за специализирана патронажна грижа и нейните резултати, както и за запознаване на повече здравни специалисти с работата на екипите към проекта "Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще".

На заседанието беше представена още една инициатива на ТСА - проектът „С грижа от 0 до 3“.  Целта беше да се генерират идеи за подобряване на политики и програми на национално ниво в сферата на майчиното и детско здраве, както и да се обсъдят по-ефективни начини за достъпа до услуги от страна на бедни семейства. Предложенията ще бъдат използвани за разработването на обща стратегия за застъпничество на национално ниво. Тя ще се изпълнява от 16 неправителствени организации, включени в проекта.