Ролята на педагозите като застъпници за социалната справедливост

За много деца първата стъпка в обществото е свързана с момента, в който започват да посещават детската градина или училището. Образователната институция често пъти представлява огледало на начина, по който обществото гледа на тях, но и на начина, по който те гледат на себе си. В общественото огледало децата се изправят пред въпроси като „Кой съм аз? Добре ли е да бъда този, който съм?“

Каква е отговорността на педагозите за това децата да изградят положителна представа за себе си, семейството си, културата си? Как педагозите могат да се застъпват за по-справедливи политики и равноправни възможности за всяко дете? Какви убеждения следва да имат самите учители, за да могат да подкрепят децата и семействата, независимо от техния произход, социално-икономически статус или културна принадлежност? Тези и още много въпроси обсъждахме през април със студенти по специалност „Педагогика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на занятия по дисциплината „Социална педагогика, част от екипа ни гостува експериментално на проф. Силвия Николаева и хон. ас. Деси Стоева и техните студенти, като представихме на студентите избрани сесии от програмата за социална справедливост „Заедно в пъстър свят“.

От 2017 г. Тръстът за социална алтернатива подкрепя учителите и специалистите, работещи с деца, да изградят нагласи и умения да подкрепят децата в развитието на положителна представа за себе си и позитивна нагласа към своята идентичност, независимо от културата, езика, религията, етноса или друга характеристика на семейството и общността, към която принадлежат. Обучителната програма „Заедно в пъстър свят“ води участниците през процес на лично израстване и преобразяване, запознавайки ги с темите за идентичността и културата, за опасностите от стереотипите и предразсъдъците, за системните неравенства и дискриминацията, но също и за начините да се противопоставяме срещу тях. Програмата е създадена от Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ специално за педагозите и специалистите, работещи с деца, които имат толкова важна роля за това всички деца да получат достъп до висококачествени и включващи образователни практики и грижи.

“Впечатлен съм от необременените със стереотипи млади умове“, споделя Неделчо Неделчев, психолог с дългогодишен опит в образователната система и обучител на Тръст за социална алтернатива по програмата, „важно е да се работи с групи на студенти, защото това са бъдещите учители, искащи да знаят, търсещи друга гледна точка.“

Обучението беше емоционално, зареждащо, повдигна много въпроси – например кога професионалистите имат нужда от подкрепа, и от кого, каква; какво всъщност е идентичността, как да работим с деца и семейства от различни общности, с различен майчин език; как да бъдем по-открити и вглеждащи се в себе си и своите нагласи.

„Студентите, с които преживяхме тези няколко сесии бяха емпатични, чувствителни, отворени към търсене на отговори по темите, които обучителната програма поставя“, смята и Кристина Николова, експерт в подкрепата на екипи на образователни институции и обучител към ТСА.

Положителната обратна връзка от академичните специалисти, които предоставиха на екипа ни възможността за тази обучителна среща със студентите педагози, е основание за бъдеща съвместна работа в подкрепа на изграждането на знания и умения на студентите – бъдещи професионалисти в образователната и социалната сфера – по въпросите на социалната справедливост.